UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với 4 dự án khu dân cư, đô thị. Các dự án lần lượt thuộc huyện Cẩm Khê, huyện Thanh Thuỷ và thị xã Phú Thọ.

 phu-tho-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-dau-tu-cho-4-du-an-khu-dan-cu-do-thi

Phú Thọ tìm nhà đầu tư cho 4 dự án quy mô 4.000 tỷ đồng

Theo đó, tống vốn đầu tư 4 dự án trên khoảng 4.120 tỷ đồng, trong đó bao gồm chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.

4 dự án khu dân cư, đô thị được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư như sau:

Thứ nhất là dự án Khu nhà ở đô thị phía Tây Bắc thị trấn Sông Thao (nay là thị trấn Cẩm Khê) thuộc huyện Cẩm Khê với diện tích 25,3ha và tổng mức đầu tư là 1.564 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 33 tỷ đồng.

Thứ hai, dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ có diện tích gần 20ha và tổng mức đầu tư dự án là 1.279 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng dự kiến 39 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là Khu đô thị mới Phú Lợi tại phường Hùng Vương và phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ. Dự án này có diện tích 19ha và tổng mức đầu tư dự án là 760 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường và giải phóng mặt 36 tỷ đồng.

Cuối cùng là dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô, thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ với diện tích 9ha và tổng mức đầu tư dự án là 517 tỷ đồng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho 4 dự án trên là đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là từ quý III – IV/2020.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phó Thọ cũng vừa công bố danh mục 13 dự án nhà ở, nghỉ dưỡng có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 gồm: Dự án Khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn xã Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi; Khu nhà ở đô thị Phú Hà tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; Khu nhà ở đồng đè Sòi, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì; Dự án Văn Lang Sky Lake tại phường Tiên Cát, TP. Việt Trì; Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì; Khu nhà ở đô thị tại xã Kim Đức và xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì; Khu nhà ở đô thị tại phường Vân Phú, TP. Việt Trì; Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Thái An, xã Phù Ninh; Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Đoàn Nghệ thuật Chèo (cũ) phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì; Khu nhà ở đô thị tại khu đất thu hồi của Đoàn kịch nói (cũ), phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì; Điểm dân cư nông thôn mới tại khu Trại Mít, xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thuỷ; Khu dịch vụ đô thị, văn hoá – thể thao và học viện Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà; và dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà. Tổng chi phí thực hiện dự án là 220 tỷ đồng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)