Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

phu-tho-dieu-chinh-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Theo đó, các khu công nghiệp bị đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 gồm: Khu công nghiệp Hạ Hòa với diện tích 400 ha tại các xã Xuân Áng, Lâm Lợi và Quân Khê, huyện Hạ Hòa; Khu công nghiệp Tam Nông với diện tích 350 ha tại các xã Văn Lương, Thanh Uyên, Cổ Tiết và Tam Cường, huyện Tam Nông.

2 khu công nghiệp mới được bổ sung vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 gồm: Khu công nghiệp Tam Nông với diện tích 350 ha tại xã Tứ Mỹ, xã Cổ Tiết và xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Khu công nghiệp Hạ Hòa với diện tích 400 ha tại các xã Xuân Áng và xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Đối với các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2501/TTg-KTN ngày 10/12/2014 sẽ không thay đổi quy hoạch.

UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác về quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Các nhà đầu tư dự án khu công nghiệp trên cần tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết nhu cầu nhà ở, công trình xã hội và văn hoá cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định pháp luật về nhà ở và quy định về khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đồng thời, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt theo chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành; xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng , thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn; thực hiện việc chuyển đổ mục đích sử dụng đất theo quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất…

(Tổng hợp bởi odt.vn)