Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trần Đề, Sóc Trăng.

phe-duyet-chu-truong-dau-tu-du-an-khu-cong-nghiep-tran-de-soc-trang

Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Trần Đề

Theo phê duyệt, dự án Khu công nghiệp Trần Đề do Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thành làm chủ đầu tư thuộc ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có quy mô diện tích 160ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.230,26 tỷ đồng, trong đó vốn góp đầu tư của Nhà nước là 246,05 tỷ đồng và vốn vay thương mại là 984,21 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu nhà đầu tư cụ thể hóa tiến độ thực hiện dự án không quá 3 năm kể từ ngày được bàn giao đất, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, đặc biệt là phần diện tích đất đã đền bù, giải phóng mặt bằng, đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đất kênh mương theo đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn thực hiện dự án không quá 49 năm, kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng nói riêng và UBND tỉnh Sóc Trăng nói chung, tỉnh ngày càng thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và nước ngoài tới tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư và đăng ký thực hiện các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Để đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, Ban Quản lý đã đặc biệt quan tâm chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp; cùng với việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã tạo động lực quan trọng để tỉnh Sóc Trăng triển khai xây dựng các khu công nghiệp mới trên địa bàn Tỉnh.

Các khu công nghiệp như Trần Đề, Sông Hậu, Đại Ngãi và Mỹ Thanh đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai các công việc liên quan, tiến tới đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

(Tổng hợp bởi odt.vn)