Mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra một loạt các chỉ đạo nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD của VinaCapital.

quang-nam-du-an-khu-nghi-duong-ty-do-cua-vinacapital-can-thao-go-vuong-mac

Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An cần tháo gỡ vướng mắc

Theo đó, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thuộc Tập đoàn VinaCapital) làm chủ đầu tư đã phải tạm dừng từ năm 2021 đến nay do những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư của dự án.

Tính đến cuối năm 2020, đã có 481,64ha diện tích đất được thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, đã bàn giao cho nhà đầu tư là 389,74ha, diện tích chưa bàn giao là 91,90ha.

Nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là: nhà đầu tư không bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân, thời gian thực hiện hợp đồng giải phóng mặt bằng giữa chủ đầu tư và Công ty Kỳ Hà Chu Lai đã hết hạn nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất việc ký lại hợp đồng để gia hạn thời gian. Ngoài ra, việc xây dựng các khu tái định cư của dự án phải chờ ý kiến của UBND tỉnh trước khi tiến hành.

Sau cuộc họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn tồn tại của dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21/5/2021.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm xem xét hồ sơ và bố trí đủ nguồn vốn cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để quản lý, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch.

Trong trường hợp các hộ gia đình có yêu cầu đề nghị bồi thường hết phần diện tích của thửa đất còn lại sau khi thu hồi để giải phóng mặt bằng dự án, UBND các huyện có trách nhiệm phối hợp với Công ty Kỳ Hà Chu Lai để xác minh, và báo cáo đề xuất gửi Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ đầu tư cần phải phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên, Thăng Bình trong việc rà soát, kiểm tra, xử lý, giám sát người dân không lấn chiếm phần diện tích đã được bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát lại hồ sơ quy hoạch và giao chủ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư gồm: Duy Hải giai đoạn 2, Duy Hải giai đoạn 3 và Sơn Viên. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/6/2021 để xem xét, giải quyết việc dừng hay gia hạn thêm thời gian thực hiện dự án.

Được biết, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của VinaCapital có quy mô 985,6ha thuộc xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình). Tổng vốn đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng là 4 tỷ USD. Dự án được thực hiện theo 7 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 với diện tích 163ha và tổng vốn đầu tư 500 triệu USD có các hạng mục được xây dựng gồm sân golf 18 lỗ, casino và khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng.

Được khởi công từ tháng 4 năm 2015, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An dự kiến hoàn thành năm 2035 với các hạng mục như khu vui chơi, khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, khu giải trí, khu casino, các hạng mục nhà ở…

Với quy mô lên đến 4 tỷ USD, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được xem là dự án tỷ đô, có kinh phí lớn nhất tại Quảng Nam hiện nay.

Cũng trong cuộc họp mới đây ngày 10/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trình Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thành Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An.