Ngày 28/2/2020, Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.

Nút thắt của bất động sản được gỡ rối nhờ Nghị định 25

Nghị định 25/2020/NĐ-CP với nhiều điểm mới

Thời gian qua, sự chồng chéo giữa Luật Đấu thầu và Luật Đất đai hiện hữu đã gây nên những vướng mắc về quy định pháp lý trong quá trình triển khai dự án, thủ tục giao đất, cho thuê đất… khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị tháo gỡ.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP ra đời để thay thế cho Nghị định 30/2015/NĐ-CP trước đó nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong hành trình: đấu thầu - giao đất/cho thuê đất - triển khai dự án, đồng thời gỡ bỏ những nút thắt của thể chế và để giải phóng tối đa nguồn lực đang bị tắc nghẽn trong nền kinh tế.

Đáng chú ý, nghị định 25 có một số quy định mới. Cụ thể, tại Điều 60 của Nghị định quy định rõ việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án.

Theo đó, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng thầu vẫn được thực hiện theo trình tự tương tự như thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã được quy định tại Khoản 3, điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Với những thay đổi mang tính bước ngoặt kể trên, Nghị định 25 là một căn cứ pháp lý quan trọng để tạo sự yên tâm, tin tưởng cho các doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu thực hiện dự án và được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội cho nhiều địa phương và doanh nghiệp, đồng thời tạo cú hích lớn cho sự phát triển và bứt phát của thị trường bất động sản toàn quốc.

(Nguồn Tổng hợp)