Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

nghe-an-phe-duyet-quy-hoach-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-kim-lien

Công bố quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố tại Hội nghị ngày 13/1 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hay còn gọi là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên do Sở Văn hoá và Thể thao làm chủ đầu tư thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích quy hoạch là 278,86ha, được chia thành hai khu vực.

Khu vực thứ nhất, khu vực bảo vệ của di tích có diện tích 170,13ha, gồm 21,5ha là diện tích cụm di tích làng Sen; 16,8ha là diện tích cụm di tích làng Hoàng Trù; 83,63ha là diện tích cụm di tích núi Chung và 48,2ha là diện tích khu mô bà Hoàng Thị Loan.

Khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích có diện tích 108,73ha, trong đó có 60,73ha là diện tích khu đất nông nghiệp cạnh cụm di tích núi Chung và 48ha là diện tích đất ruộng thuộc các xóm Mậu 4, Mậu 5 và xóm Liên Minh của xã Kim Liên.

Các khu chức năng của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên được gắn kết với nhau bởi trục đi bộ, và trục cảnh quan chính liên kết xuyên suốt toàn khu vực.

Mục tiêu của quy hoạch Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích, phát huy tinh thần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên còn là quần thể du lịch văn hoá – lịch sử hấp dẫn với đặc trưng tiêu biểu của vùng đất Nam Đàn và tỉnh Nghệ An.

Quy hoạch cũng định hướng kế hoạch, lộ trình, đề xuất các nhóm dự án, giải pháp quản lý, tu bổ, và phát huy giá trị di tích. Đồng thời là căn cứ triển khai các dự án thành phần bảo tồn, tu bổ tôn tạo và phát huy các giá trị di tích.

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T được giao làm đơn vị lập quy hoạch dự án. Thời gian thực hiện dự án là từ 2021 đến 2030. Để dự án được thực hiện đúng tiến độ, Bộ VHTTDL, Bộ  Tài chính, Bộ KHĐT, Bộ TNMT và các bộ ngành liên quan cần phải phối hợp thực hiện quy hoạch dự án và đảm bảo việc quy hoạch của dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật.