Dự kiến trong năm 2021, huyện Vân Đồn sẽ triển khai 9 dự án nhà ở, khu đô thị tại Vân Đồn. Trong đó, có những siêu dự án quy mô hàng trăm ha được xây dựng.

nam-2021-se-trien-khai-mot-loat-cac-du-an-nha-o-khu-do-thi-tai-van-don

Triển khai một loạt các dự án nhà ở, khu đô thị tại Vân Đồn trong năm nay

Nội dung này nằm trong công văn UBND huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) gửi Sở Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021.

Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị dự kiến triển khai trong năm 2021, gồm 9 dự án sau: Dự án khu đô thị thị thương mại dịch vụ Đông Nam Sân bay, khu kinh tế Vân Đồn (khu B), xã Đoàn Kết với quy mô 127ha; dự án khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn tại xã Vạn Yên quy mô 390,61ha; Khu đô thị tại phân khu 1, phân khu 2 thuộc khu đô thị Cái rồng 192ha;

Khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Bắc sân bay, khu kinh tế Vân Đồn (khu C) 293,9ha; dự án Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn 147.838ha; dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch, khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long 299,64ha;

Dự án chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, mở rộng khu đô thị tại thị trấn Cái Rồng quy mô 7,7ha; dự án hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính xã Vạn Yên quy mô 21,6 ha; dự án khu nhà ở thương mại Sunhome – casino tại xã Vạn Yên quy mô 1,984 ha.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vân Đồn cũng đang phối hợp, bổ sung, chỉnh sửa số liệu kế hoạc phát triển nhà ở đối với 5 dự án có vị trí tiềm năng tại Khu kinh tế Vân Đồn gồm: dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn; tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch, khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn; khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn tại xã Vạn Yên; khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Bắc sân bay, khu kinh tế Vân Đồn (khu C); khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Nam Sân bay, Khu kinh tế Vân Đồn (khu B).

Ngoài ra, trong kế hoạch phát triển nhà ở, trong 5 năm tới, huyện Vân Đồn sẽ có thêm 14 dự án nhà ở và khu đô thị tỉnh Quảng Ninh được xây dựng trên địa bàn. Trong đó 10 dự án đang chuẩn bị thủ tục đầu tư gồm: dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City tại xã Hạ Long quy mô 57,7ha; dự án khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn; dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn; các khu dân cư thôn Đông Tiến, Đông Thành, xã Đông Xá gần 10 ha; dự án khu dân cư xen cư 2 tại thôn Tân Phong, xã Quan Lạn quy mô hơn 2,1ha; dự án dự án con đường di sản Vân Đồn (phân khu B8) xã Hạ Long diện tích gần 110 ha; dự án khu dân cư xen cư 3 tại thôn Tân Phong, xã Quan Lạn quy mô 8ha; khu đô thị thương mại dịch vụ Đông Bắc sân bay, khu kinh tế Vân Đồn (khu C); khu đô thị thị thương mại dịch vụ Đông Nam sân bay, khu kinh tế Vân Đồn (khu B); tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn, khu vực Ao Tiên.

4 dự án còn lại (dự án phân khu A khu vực Đảo Ngọc Vừng 46,35ha; dự án chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, mở rộng khu đô thị tại thị trấn Cái Rồng quy mô 17,5ha; dự án hu đô thị tại phân khu 1 và 2 thuộc khu đô thị Cái Rồng rộng 192,5ha; và dự án khu đô thị Minh Châu 24,98ha) đang lập quy hoạch chi tiết.