Dựa trên cơ sở thực hiện Quyết định số 359, Đà Nẵng sẽ quy hoạch, đầu tư và phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút và mở rộng các hoạt động công nghiệp trên địa bàn thành phố.

da-nang-tiep-tuc-dau-tu-them-cac-khu-cong-nghiep-voi-tong-dien-tich-2326ha

Đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tổng diện tích các khu công nghiệp sẽ được đầu tư, quy hoạch, và mở rộng là 2.326ha, trong đó có 3 khu công nghiệp mới được xây dựng, gồm: Hoà Nhơn, Hoà Cầm giai đoạn 2, Hoà Ninh và Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng (quy mô 58,53ha).

Đồng thời, hình thành mới các cụm công nghiệp: Hoà Nhơn, Cẩm Lệ, Hoà Khánh Nam, Hoà Hiệp Bắc, chuyển đổi quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Vinh thành Bến xe phía Bắc.

Đối với các khu công nghiệp trên, thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phấn đấu đấu thầu triển khai dự án trong quý 3/2021.

Thành phố cũng đang xem xét lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Hoà Nhơn, Cẩm Lệ, Hoà Khánh Nam và Hoà Hiệp Bắc.

Về tiến độ thực tế, cụm công nghiệp Hoà Hiệp Bắc, Hoà Nhơn và Hoà Khánh Nam hiện đang giải phóng mặt bằng còn cụm công nghiệp Cẩm Lệ đã thi công Gói thầu xây lắp giai đoạn 1 đạt trên 90% tổng khối lượng và Gói thầu xây lắp giai đoạn 2 đạt trên 10% theo hợp đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng đang đầu tư phát triển các khu công nghiệp như Hoà Cầm giai đoạn 1, Liên Chiểu; Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng; Nâng cấp Hoà Khánh, Hoà Khánh mở rộng thành khu công nghiệp sinh thái.

Được biết, thành phố Đà Nẵng hiện đã xây dựng và đưa vào hoạt động 6 khu công nghiệp tập trung, gồm: Liên Chiểu, Hoà Cầm giai đoạn 1, Đà Nẵng, Hoà Khánh, Hoà Khánh mở rộng, và Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng. Trong đó, tổng diện tích các khu công nghiệp là 1.066,52ha, tổng diện tích đã cho thuê là 675,81ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp là 86,4%, trong đó tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Đà Nẵng, Hoà Khánh và Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng là 100%; Hoà Khánh mở rộng là 93,2%; Hoà Cầm – giai đoạn 1 là 98,2%; Liên Chiểu là 52,6%.

Các khu công nghiệp trên hiện thu hút khoảng 64.463 lao động làm việc tại các dự án, trong đó có 32.902 lao động địa phương và 31.561 lao động ngoại tỉnh.

Việc xây dựng, hoàn thành và đưa các khu công nghiệp vào hoạt động đã góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng trưởng kinh tế và đóng góp vào ngân sách của nhà nước.