UBND tỉnh Thái Bình vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 dự án nhà ở gần 700 tỷ đồng lần lượt tại huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Vũ Thư.

thai-binh-4-du-an-nha-o-gan-700-ty-dong-can-tim-nha-dau-tu

Tìm nhà đầu tư cho 4 dự án nhà ở huyện Thái Bình

Cụ thể, dự án phát triển nhà ở khu đô thị Quang Trung thuộc thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương (Khu B) có tổng chi phí thực hiện dự án là 363,4 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Tổng diện tích đất sử dụng dự án là 98.235m2. Thời gian thực hiện hợp đồng là 43 tháng. Nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước.

Được biết, trước đó, dự án phát triển nhà ở khu đô thị Quang Trung đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt kết quả sơ tuyển. Theo đó, hai nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản HANO VID và Công ty CP Bất động sản (BĐS) Mỹ.

Dự án thứ hai là khu nhà ở thương mại tại thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Tổng chi phí thực hiện dự án, bồi thường và giải phóng mặt bằng là 59 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 43 tháng. Dự án chỉ định thầu tìm nhà đầu tư.

Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư có tổng chi phí thực hiện, bồi thường, giải phóng mặt bằng là 117,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 59 tháng. Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu.

Cuối cùng là dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư thương mại, siêu thị và chợ Cọi, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Chi phí thực hiện dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án là 150,4 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng là 87.659m2.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội khớp nối hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc với khu vực xung quanh, đồng thời cụ thể hoá Chương trình phát triển nhà ở ở Thái Bình. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 43 tháng.  Nhà đầu tư thực hiện dự án được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu.

Việc lựa chọn nhà đầu tư 4 dự án sẽ được thực hiện từ tháng 7/2021. Sở Xây dựng có trách nhiệm lựa nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án theo đúng quy định.