Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 5 tại tỉnh Hưng Yên.

 hung-yen-xay-dung-khu-cong-nghiep-so-5-khoang-105-trieu-usd

Bất động sản công nghiệp là điểm sáng của Hưng Yên trong năm nay.

Tỉnh Hưng Yên thêm một khu công nghiệp 105 triệu USD

Theo đó, dự án Khu công nghiệp số 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư có quy mô diện tích khoảng 192,64ha và tổng vốn đầu tư khoảng 2.385 tỷ đồng (tương đương khoảng 105 triệu USD).

Khu vực thực hiện dự án tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Để thực hiện dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp số 5 vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Việc thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần phù hợp với các văn bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, bảo đảm không tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Nhà đầu tư dự án cần đảm bảo đáp ứng các điều kiện về thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, Hưng Yên đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu công nghiệp Kim Động vào tháng 7/2021. Theo đó, dự án Khu công nghiệp Kim Động thuộc xã Chính Nghĩa, Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Quy mô diện tích của dự án là 99,9ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp là 74,8ha; diện tích đất cây xanh mặt nước là 12,5ha; diện tích đất giao thông 10ha; đất công nghiệp cho thuê 51ha, còn lại là diện tích đất khu điều hành, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật.

Các dự án khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng hiệu quả sử dụng đất và đóng góp vào ngân sách nhà nước.