Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung thêm 1 khu công nghiệp ven sông tại Đức Hòa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020.

long-an-bo-sung-quy-hoach-anh-hong-2-vao-quy-hoach-phat-trien

Bổ sung Khu công nghiệp Anh Hồng 2 vào quy hoạch phát triển

Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển là Anh Hồng 2 với quy mô diện tích khoảng 131,19 ha (không bao gồm phần cụm công nghiệp 50 ha). Khu công nghiệp Anh Hồng 2 thuộc địa bàn thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp. Việc bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Anh Hồng 2 cần phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành. Đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho những người dân bị thu hồi đất.

Tính đến cuối năm 2019, tỉnh Long An có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 11.400ha đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam.

Các khu công nghiệp của tỉnh Long An đã thu hút hơn 1.511 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu từ là 83.641,14 tỷ đồng. Ngoài ra, Long An cũng có tới 62 cụm công nghiệp, trong đó 22 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút  544 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 15.600 tỷ đồng.

(Nguồn tổng hợp)