Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

cac-khu-cong-nghiep-tinh-ba-ria-vung-tau-se-duoc-dieu-chinh-quy-hoach-nhu-the-nao

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cụ thể, các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được điều chỉnh quy hoạch như sau:

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Conac diện tích giảm từ 227,14 ha xuống 211,92 ha.

Bổ sung khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Conac mở rộng (110 ha, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và phần diện tích khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ HD (450 ha, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1977/TTg-KTN ngày 07/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ được giữ nguyên quy hoạch.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô, đề xuất điều chỉnh của các khu công nghiệp, bảo đảm việc bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật. Cập nhật các khu công nghiệp bổ sung mới vào Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) theo quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp. Diện tích đất đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp cần sử dụng đúng mục đích.

(Nguồn tổng hợp)