UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội.

binh-dinh-duyet-quy-hoach-khu-cong-nghiep-do-thi-gan-1500ha-tai-khu-kinh-te-nhon-hoi

Duyệt quy hoạch Khu Công nghiệp - đô thị Becamex A

Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 1.425,4 ha, thuộc địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Khu kinh tế Nhơn Hội). Trong đó, 3 khu chức năng chính là Khu công nghiệp Becamex Bình Định với quy mô diện tích 1.000 ha, Khu đô thị Becamex A với 374,4 ha và các tuyến giao thông đối ngoại (cao tốc Bắc - Nam) có quy mô khoảng 51 ha.

Mục tiêu của quy hoạch là nhằm cụ thể hóa điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hình thành một Khu công nghiệp - đô thị tập trung, đa ngành nghề với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành; phục vụ công tác thu hút đầu tư, kết nối đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, cũng như khớp nối về hạ tầng với hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh; đáp ứng nhu cầu ở cho người dân tái định cư và người lao động tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các khu vực lân cận.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định vào giữa tháng 2/2020. Dự án có vốn đầu tư là 3.333,040 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 10 năm và thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

(Nguồn tổng hợp)