UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước, Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đầu tư xây dựng 4 dự án khu tái định cư – dân cư tại huyện Vân Canh.

lien-danh-becamex-vsip-binh-dinh-xay-dung-4-du-an-khu-tai-dinh-cu-dan-cu-tai-huyen-van-canh

Becamex – VSIP Bình Định đầu tư xây dựng 4 dự án khu tái định cư

Cụ thể, 4 dự án khu tái định cư – dân cư nằm trong tổng thể dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, thuộc phân khu 7, khu kinh tế Nhơn Hội. Tổng vốn đầu tư của 4 dự án là hơn 1.782 tỷ đồng.

4 dự án khu tái định cư – dân cư do liên danh Becamex – VSIP Bình Định đầu tư xây dựng gồm: dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1A; dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1B; dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 2; dự án Khu tái định cư – dân cư Tân Vinh.

Cụ thể, dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1A thuộc thôn Hiệp Vinh 1 và An Long 2, xã canh Vinh có quy mô diện tích khoảng 90ha, tổng vốn đầu tư 545 tỷ đồng. Trong đó, 369 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án và 176 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 1B thuộc thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh có quy mô diện tích 90,4ha và tổng mức đầu tư dự án là 325 tỷ đồng. Trong đó, 25 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư và 300 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án.

Dự án Khu tái định cư – dân cư Hiệp Vinh 2 thuộc thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh có quy mô diện tích là 95ha và tổng mức đầu tư là 493 tỷ đồng. Trong đó, 170 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư và 323 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án.

Dự án Khu tái định cư – dân cư Tân Vinh thuộc thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh có quy mô diện tích 100ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 418 tỷ đồng, trong đó 55 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư và 363 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án.

Trước đó, tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị Becamex khu A thuộc phân khu 7 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô diện tích lập quy hoạch hơn 1.425ha. Dự án Khu công nghiệp, đô thị Becamex khu A thuộc địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. 

Dự án được chia thành 3 khu chức năng gồm: Khu công nghiệp Becamex Bình Định với diện tích 1.000ha; Khu đô thị Becamex khu A với diện tích hơn 374ha; và tuyến giao thông đối ngoại.