Điểm b, Khoản 1, Điều 51 Luật Nhà ở 2014 đã quy định rõ: Đối tượng được mua nhà ở xã hội phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế tại TP.HCM lại cho thấy, nhiều trường hợp đã có nhà ở cá nhân nhưng vẫn được ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội và sử dụng sai mục đích.

Kiểm tra, rà soát các giao dịch mua nhà ở xã hội ở TP.HCM

Yêu cầu hoàn tất trước ngày 05/12

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản số 12826/KH-SXD-PTN&TTBĐS về kế hoạch tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước xung quanh chương trình nhà ở xã hội giai đoạn 2015 – 2019. Trong đó, có hai nhiệm vụ mà Sở Xây dựng sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Một là, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị có liên quan để tổ chức kiểm tra, rà soát đối tượng mua nhà ở xã hội. Đồng thời, có biện pháp xử lý khi phát hiện những trường hợp đã có nhà ở nhưng vẫn ký được hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và các trường hợp sử dụng sai mục đích. Dự kiến, thời gian hoàn tất công tác kiểm tra là trước ngày 05/12/2020.

Hai là, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các quận, huyện nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cung cấp thông tin của các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, cần chú trọng công tác hậu kiểm để nhà ở xã hội đến tay đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả. Dự kiến, thời gian hoàn tất là trước ngày 15/12/2020.

Văn bản cũng cho biết, sau khi tổng hợp danh sách những người đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TPHCM sẽ làm việc với một số đối tượng để làm rõ các vấn đề dẫn dắt thông tin, tung chiêu trò lừa đảo khách hàng của các sàn giao dịch bất động sản; người mua đủ điều kiện nhưng phải “lót tay” mới mua được nhà ở xã hội. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo về UBND thành phố và Bộ Xây dựng.

Trước đó, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình nhà ở xã hội trong giai đoạn 2015 – 2019, UBND thành phố đã có công văn chỉ đạo số 3579/UBND – ĐT ngày 17/9/2020. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác nhận 2 trường hợp được mua nhà ở xã hội nhưng không đúng đối tượng. Trong đó có, 1 sinh viên được mua nhà ở xã hội, 1 người đã mua 2 nhà ở xã hội.

(Tổng hợp bởi odt.vn)