Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa công bố danh sách 4 dự án khu đô thị với ven Đầm Nại cần tìm nhà đầu. Được biết, tổng diện tích của 4 dự án này là hơn 350 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 14.200 tỷ đồng. Các dự án đều chưa được giải phóng mặt bằng.

Ninh Thuận: 4 dự án khu đô thị mới ven Đầm Nại tìm nhà đầu tư

Danh sách 4 dự án khu đô thị mới tìm nhà đầu tư

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, danh mục 4 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đang cần tìm nhà đầu tư gồm:

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Vốn đầu tư
(tỷ đồng)

Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.2)

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

98

4.858

Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.1)

Xã Hộ Hải và thị trấn Khánh Hải

63

3.990

Khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại (khu 1)

Xã Tân Hải và xã Hộ Hải

91

3.611

Khu nhà vườn trồng cây ăn quả (khu 5)

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

99

1.737

Được biết, tổng diện tích đất của 4 dự án kể trên là 351 ha, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 14.200 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.2) có tổng diện tích 98 ha, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án này là 4.858 tỷ đồng.

Thứ hai là dự án khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại (khu 4.1) có tổng diện tích 63 ha, nằm tại xã Hộ Hải và thị trấn Khánh Hải. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 3.990 tỷ đồng.

Tiếp theo là dự án khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại (khu 1) có tổng diện tích 91 ha, nằm tại xã Tân hải và xã Hộ Hải. Tổng chi phí sơ bộ thực hiện dự án là 3.611 tỷ đồng.

Cuối cùng là dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả (khu 5) có tổng mức đầu tư dự kiến 1.737 tỷ đồng. Được biết, dự án này có tổng diện tích 99 ha, thuộc địa phận thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị mới ven Đầm Nại (huyện Ninh Hải) với tổng diện tích 369 ha. Trong đó, khu 1 có diện tích 91 ha, khu 4 và khu 5 có diện tích lần lượt là hơn 161 ha và gần 97 ha. Quy mô dân số khoảng từ 11.960 người.

Mục tiêu quy hoạch không chỉ để tạo quỹ đất hình thành khu đô thị mới có chất lượng sống tốt hơn, phát triển bền vững hơn… mà còn làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết nhu cầu về đất ở tại các xã Tân Hải, Hộ Hải và thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

(Tổng hợp bởi odt.vn)