UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải.

ninh-thuan-sap-co-khu-do-thi-rong-422ha

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu đô thị rộng 422ha tại huyện Ninh Hải

Theo đó, dự án khu đô thị mới có quy mô rộng hơn 422ha, trong đó khu 1 (khu đô thị mới ven bờ tây bắc Đầm Nại thuộc xã Tân Hải và xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải) có diện tích 144 ha; khu 4 (khu đô thị vườn phát triển mới phía tây nam Đầm Nại thuộc thị trấn Khánh Hải) có diện tích 162 ha; khu 5 (khu nhà vườn trồng cây ăn quả thuộc thị trấn Khánh Hải) có diện tích khoảng 116,7 ha.

Vị trí lập quy hoạch khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án thuộc phạm vi đồ án quy hoạch phân khu khu vực ven Đầm Nại đã được phê duyệt trước đó.

Quy mô dân số của dự án khoảng 11.000 – 13.000 người. Mục tiêu của dự án là làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết nhu cầu đất ở tại xã Hộ Hải, xã Tân Hải và thị trấn Khánh Hải, đồng thời tạo quỹ đất hình thành khu đô thị mới có chất lượng tốt hơn…

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai lập, trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven Đầm Nại. Sở Xây dựng phải  theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai lập đồ án quy hoạch dự án khu đô thị theo đúng quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)