UBND tỉnh Hậu Giang vừa có công văn giải trình liên quan đến đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Hậu Giang: Đề nghị bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú vào quy hoạch

Bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú diện tích 120ha vào quy hoạch

Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú được UBND tỉnh Hậu Giang thành lập ngày 25/02/2014 với quy mô điện tích 60ha. Tuy nhiên, Quyết định số 1323/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 16/9/2015 không có vị trí Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú.

Do đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1521/UBND-KT ngày 20/9/2016 thống nhất chủ trương cho ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh lập Đề án bổ sung Khu công nghiệp Đông Phú vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Trong đó, khu vực dự kiến quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú là phần diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 120ha của Cụm công nghiệp Đông Phú. Về tiến độ, dự án Khu công nghiệp Đông Phú được đầu tư theo hai giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1(từ quý III/2018 đến quý IV/2022), chuẩn bị đầu tư phần diện tích 60ha và hoàn thành toàn bộ dự án; giai đoạn 2 với diện tích 60ha được thực hiện từ quý I/2023 đến quý IV/2024.

Được biết, Cụm công nghiệp Đông Phú đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Đông Phú thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng”. Hiện Cụm công nghiệp Đông Phú đã thu hút 3 dự án với diện tích 11ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.150 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án đã đi vào hoạt động, gồm dự án đầu tư tổng kho phân phối Mekong do Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang thực hiện với diện tích 2,9ha và dự án đầu tư nhà máy sản xuất, gia công đóng gói, sang chai thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế diện tích 4,5ha do Công ty TNHH Liên doanh Bột quốc tế Mekong làm chủ đầu tư.

Theo phương án quy hoạch phát triển các KCN và đô thị - dịch vụ phục vụ KCN trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tỉnh Hậu Giang sẽ có 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.933ha.

Trong đó, huyện Châu Thành có 6 khu công nghiệp, gồm: Khu công nghiệp Đông Phú, Đông Phú – giai đoạn 2, Đông Phú – giai đoạn 3, Khu công nghiệp Phú Tân, Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2, Sông Hậu – giai đoạn 3. Huyện Châu Thành A có 3 khu công nghiệp, gồm Khu công nghiệp Tân Hoà, Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 2. Huyện Phụng Hiệp có một khu công nghiệp là Khu công nghiệp Long Thạnh.

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ quy hoạch thêm 2 khu công nghiệp, là Khu công nghiệp Tân Thành và Khu công nghiệp Phú Hữu – giai đoạn 1.