UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 đối với 3 phân khu thuộc thành phố Biên Hoà, gồm: B2, B4 và D2.

dong-nai-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-3-phan-khu-thanh-pho-bien-hoa

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 3 phân khu tại thành phố Biên Hoà

Ba phân khu: B2, B4, và D2 có tổng diện tích gần 4.500ha, trong đó, phân khu B2 có diện tích khoảng 528ha; phân khu B4 có diện tích hơn 1.700ha; và phân khu D2 có diện tích hơn 2.200ha.

Phân khu  Khu vực  Diện tích  Quy mô dân số Tính chất, vai trò Các chức năng chính
Phân khu B2

 

 

Phường Tân Hiệp, một phần phường Hố Nai và một phần phường Tân Biên

Khoảng 528ha  Khoảng 55.000 - 60.000 người  Phân khu thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị mở rộng phía Đông, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở, công nghiệp, cảnh quan môi trường, dịch vụ và không gian,... Các trung tâm chuyên ngành cấp vùng về đào tạo; trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị; trung tâm dịch vụ công cộng đô thị; các trung tâm thương mại, dịch vụ...
Phân khu B4 Gồm các phường: Tân Biên, Long Bình, và Tân Hoà  Hơn 1.700ha  Khoảng 140.000 - 146.000 người  Phân khu thành phần thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị mở rộng phía Đông. Trung tâm công cộng thương mại dịch vụ đô thị; khu công nghiệp và khu ở cải tạo chỉnh trang gắn với hệ thống công viên cây xanh, khu phát triển hỗn hợp.
Phân khu D2  Một phần phường Tam Phước Hơn 2.200ha  Khoảng 120.000 - 130.000 người  Phân khu thành phần phía Nam của khu đô thị phía Đông đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển nhà ở, cảnh quan môi trường, không gian... Đồng thời, tạo ra hình ảnh hiện đại cho đô thị Biên Hoà. Cụm công trình kiến trúc cao tầng, các hoạt động thương mại dịch vụ, nhà ở...

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 phân khu C1 thuộc một phần phường Tam Phước. Diện tích phân khu C1 là 1.921ha, quy mô dân số khoảng 175.000 - 183.000 người. Phân khu C1 là phân khu thành phần phía Nam của Khu đô thị phía Tây cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, phát triển đô thị, môi trường, cảnh quan và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Các chức năng chính của phân khu C1 gồm: Trung tâm chính trị, văn hoá; trung tâm công cộng thương mại dịch vụ, đô thị; trung tâm đào tạo, y tế cấp vùng; khu phát triển hỗn hợp; khu vực xây mới mật độ thấp; khu vực xây mới mật độ cao; khu vực cải tạo chỉnh trang đan xen với các khu vực cây xanh cảnh quan sông nước.