UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Công văn về việc đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh. Dự án dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 250 hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Đông Bình.

vinh-long-se-co-khu-tai-dinh-cu-cho-250-ho-dan-bi-thu-hoi-dat-de-lam-kcn-dong-binh

Xây khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho UBND thị xã Bình Minh thực hiện thủ tục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư KCN Đông Bình theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đàua tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện thủ tục thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình theo quy định.

Được biết, dự án phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Bình do Công ty CP Đầu tư TNI Vĩnh Long làm chủ đầu tư có quy mô 350ha. Khu vực nghiên cứu thực hiện dự án ở ấp Đông Hậu và ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, ấp Đông Hưng 1 và ấp Đông Hưng 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư dự án là 3.026,719 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án Khu công nghiệp Đông Bình, có khoảng 1.000 hộ gia đình/cá nhân bị thu hồi đất (khoảng 1.380 thửa đất). Trong đó, có khoảng 250 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư. Dự kiến đến tháng 12/2021, các hộ dân/cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất sẽ bàn giao đất cho nhà nước để thực hiện dự án.

Bên cạnh việc bố trí tái định cư các 250 hộ dân đủ điều kiện tái định cư, dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình còn góp phần thực hiện đồng bộ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân bị thu hồi đất và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trước đó, dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 12/2020.

Dự án Khu công nghiệp Đông Bình với quy mô 350ha gồm các hạng mục như khu ở (nhà ở liên kế phục vụ công nhân, nhà ở liên kế phục vụ tái định cư, nhà ở chung cư phục vụ công nhân), khu cây xanh, công viên, khu công trình công cộng (trường mầm non, trường tiểu học, trung tâm văn hoá thể dục thể thao), khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển rác).

Đây là khu công nghiệp có vị trí thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá vật tư khi nằm trên trục Quốc lộ I và Quốc lộ 54.