UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Ninh Giang tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư mới xã Tân Quang và Chợ đầu mối - khu dân cư thương mại xã Tân Quang.

hai-duong-chap-thuan-chu-truong-lap-quy-hoach-2-du-an-dan-cu-moi

Hải Dương lập quy hoạch 2 dự án dân cư mới

Theo đó, hai dự án dân cư mới sẽ được Hải Dương lập quy hoạch là Điểm dân cư mới xã Tân Quang với diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 15ha và Chợ đầu mối - khu dân cư thương mại xã Tân Quang với diện tích dự kiến khoảng 48,7ha.

Sau khi đồ án quy hoạch 2 dự án dân cư trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn từ ranh giới tiếp giáp khu đô thị phía Bắc cầu Hàn đến Quốc lộ 37, huyện Nam Sách. Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch là 606,87ha. Trong đó, đất khu ở 24,2ha; đất công cộng 0,37ha; đất cây xanh công viên 0,32ha; đất thể thao 1,46ha; đất giao thông 72,6ha; đất giáo dục 1,86ha; đất nông nghiệp 463,26ha và các loại đất khác. Quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 13.000 người; đến năm 2030 dự kiến khoảng 20.000 người.

(Nguồn tổng hợp)