UBND tỉnh Quảng Ninh vừa trả lời về đề nghị lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm thương mại, du lịch và dân cư Cái Rồng – giai đoạn 2 của  Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản (Vimproco).

duyet-quy-hoach-khu-trung-tam-thuong-mai-du-lich-va-dan-cu-cai-rong-giai-doan-1

Giai đoạn 1 của quy hoạch khu trung tâm thương mại, du lịch và dân cư Cái Rồng còn nhiều vướng mắc

Theo văn bản của Chánh văn phòng UBND tỉnh Vũ Văn Hợp, tỉnh Quảng Ninh chưa thể xem xét đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm thương mại, du lịch và dân cư Cái Rồng – giai đoạn 2 là do dự án giai đoạn 1 còn nhiều vướng mắc, chưa giải quyết dứt điểm.

Dự án khu trung tâm thương mại, du lịch và dân cư Cái Rồng của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hải Phòng (Vimproco) triển khai từ năm 1990. Trong giai đoạn 1, dự án tồn tại nhiều vướng mắc và sai phạm về lấn chiếm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, tỉnh Quảng Ninh đình chỉ hoạt động của dự án kể từ tháng 9/2004.

Tháng 11/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Vimproco phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế, huyện Vân Đồn phải hoàn thành lập hồ sơ quy hoạch điều chỉnh cho phù hợp hiện trạng và quy hoạch phân khu. Đồng thời, yêu cầu công ty hoàn tất việc bàn giao hạ tầng giai đoạn 1 dự án để huyện Vân Đồn quản lý.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa giải quyết được các vướng mắc, sai phạm.

Chánh văn phòng UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vân Đồn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung liên quan xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng quy định. Đồng thời, UBND huyện cần phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng chủ đầu tư Vimproco giải quyết dứt điểm các nội dung vướng mắc của giai đoạn 1; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung.

(Nguồn tổng hợp)