UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc thành lập hai cụm công nghiệp tại huyện Thường Tín với tổng diện tích hơn 16ha.

ha-noi-thanh-lap-hai-cum-cong-nghiep-huyen-thuong-tin

Ảnh minh họa.

Thành lập hai cụm công nghiệp tại huyện Thường Tín

Cụ thể, hai cụm công nghiệp sẽ thành lập tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội gồm: Cụm công nghiệp Thắng Lợi theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND và Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2 theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND.

Trong đó, Cụm công nghiệp Thắng Lợi thuộc xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội có quy mô diện tích khoảng 8,887ha do Công ty cổ phần Bất động sản công nghiệp V-Park Thủ đô làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Công ty cổ phần Bất động sản công nghiệp V-Park Thủ đô có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam; vốn điều lệ 42 tỷ đồng. Tổng mức vốn đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Lợi khoảng  142,8 tỷ đồng, gồm vốn tự có của chủ đầu tư (25%) hơn 35 tỷ đồng; Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là hơn 107 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khoảng thời gian từ Quý II/2020 đến Quý II/2022.

Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2 thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng & Đô thị Hoàng Tín làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Diện tích dự án khoảng 8,1ha. Địa chỉ chính của chủ đầu tư là ở Cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; vốn điều lệ là 85 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Tiền Phong – giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 198 tỷ đồng, gồm vốn tự có của chủ đầu tư (20%) là gần 40 tỷ đồng; vốn vay và vốn huy động hợp pháp là gần 159 tỷ đồng. Cụm công nghiệp này sẽ thực hiện trong thời gian 2 năm, từ quý II-2020 đến quý II-2022.

Các cụm công nghiệp này sẽ ưu tiên chọn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, hiện đại.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Thông báo số 2606-TB/TU và Thông báo số 2607-TB/TU ngày 25/5/2020 về việc thành lập 2 cụm công nghiệp tại xã Hoài Đức, gồm: Cụm công nghiệp Dương Liễu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Đông La.

Việc thành lập các cụm công nghiệp tại thành phố Hà Nội cần đảm bảo  phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các cụm công nghiệp cũng cần được thực hiện theo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố.

(Tổng hợp bởi odt.vn)