Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chính thức phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Giá bồi thường đất để xây dựng sân bay Long Thành cao nhất 6,5 triệu đồng/m2

Phê duyệt giá bồi thường đất sân bay Long Thành

Để thực hiện Dự án xây dựng Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất 5.000ha của 18 tổ chức và 5.283 hộ gia đình cá nhân với 15.716 thửa đất. Trong đó riêng giai đoạn 1 của dự án có diện tích 1.810ha.

Để có căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mới đây hơn 3.000ha diện tích đất tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức giá bồi thường.

UBND tỉnh Đồng Nai quy định cụ thể như sau: đối với đất ở tại nông thôn, được đính giá cao nhất hơn 6.5 triệu đồng/m2 là những thửa đất tại vị trí 1, có tiếp giáp với mặt tiền đường vào khu khai thác đá xã Long An, vị trí 4 thấp nhất là 1,6 triệu đồng/m2.

Đất ở nông thôn tại khu vực bị giải tỏa trắng là xã Suối Trầu (nay là xã Bình Sơn), được định giá thấp nhất là 1,4 triệu đồng, cao nhất là 5,1 triệu đồng tại vị trí 1. Trong khi đó đất ở nông thôn tại những vị trí khác được định giá từ 1,3 đến gần 4,6 triệu đồng/m2.

Đối với loại hình đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng rừng sản xuất được định giá thấp nhất là 161.000 đồng/m và đất trồng cây lâu năm và hàng năm thuộc đường nhóm 2 được định giá cao nhất là 360.000 đồng/m2.

Được biết Đồng Nai sẽ giải phóng mặt bằng 1.800 ha trong giai đoạn 1 và dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Sau đó dự án sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2021.

(Tổng hợp bởi odt.vn)