Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh - đường Hồ Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm vừa nhận được phê duyệt của UBND TP Hà Nội tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND.

Hai tuyến đường thường xuyên ùn tắc tại Hà Nội chuẩn bị được mở rộng

Kế hoạch  mở rộng đường Lương Thế Vinh – đường Hồ Mễ Trì

Quyết định nêu rõ, chiều dài toàn tuyến tuyến đi qua địa bàn phường Mễ Trì và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm là khoảng 1.060m chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 bắt đầu tại nút giao với đường Tố Hữu đến điểm cuối tại nút giao với khu nhà ở Trung Văn. Đoạn này dài khoảng 600m, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 21,25m bao gồm vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m và lòng đường rộng 11,25m.

Đoạn 2 có điểm đầu tại khu nhà ở Trung Văn và điểm cuối tại nút giao với đường Lương Thế Vinh - đường hồ Mễ Trì. Đoạn này có chiều dài 460m, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 17,5m trong đó vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m và lòng đường rộng 7,5m.

UBND quận Nam Từ Liêm và Sở Quy hoạch – Kiến trúc cùng các cơ quan liên quan được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường tới các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân được biết.

Để tránh chồng chéo trong công tác cắm mốc giới, các cơ quan trên sớm triển khai lập thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường và tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch. Song song với đó thực hiện hồ sơ thu hồi đất, GPMB.

UBND phường Mễ Trì và UBND phường Trung Văn chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ngoài ra cần tổ chức quản lý mốc giới, chỉ giới đường đỏ tuyến đường và việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ được duyệt.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)