Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng thu hồi 13 dự án bất động sản tại TP.HCM do không thực hiện đầu tư trong khi đã được bàn giao đất khoảng 20 năm.

Điểm danh 13 dự án bất động sản chậm triển khai khoảng 20 năm tại TP.HCM

Danh sách 13 dự án bất động sản bị đề xuất thu hồi

Theo Thanh tra Chính phủ, 13 dự án bất động sản tại TP.HCM thuộc danh sách bị kiến nghị thu hồi đã được giao đất từ từ năm 1999 - 2003, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính và cũng chưa triển khai đầu tư xây dựng.

Danh sách các dự án đó là:

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời điểm triển khai dự án

Diện tích đất giao (ha)

GPMB đạt (%)

1

Đầu tư Xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu dân cư Nam Sài Gòn (Khu 6)

Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh

2001

10,10

52

2

Khu dân cư Intresco (Khu 6A)

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà

2001

6,91

64

3

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính Khu 6B

Công ty Cổ phần đầu tư - Kinh doanh Nhà

2001

21,73

56

4

Lô 1, 2 (GDD1) - Chung cư tái định cư khu 6B

Công ty TNHH Việt Thiên

2001

2,59

93

5

Dự án phát triển nhà ở tại lô số 3

Công ty TNHH MTV DV Công ích Quận 4

2001

2,32

73

6

Dự án phát triển nhà ở tại lô số 5

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà

2001

6,73

62

8

Khu công viên - Dịch vụ vui chơi giải trí Hoa Đồng (lô 9 - Khu 9A + 9B)

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Hoa Đồng

1999

3,78

97

9

Khu dân cư 9A-2

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Việt Liên Á

2002

19,21

58

10

Khu Công viên KH và DC (Lô 9 - Khu 9A + 9B)

Công ty Cổ phần Đất Phương Nam

2001

48,55

61

11

Trung tâm THương mại - Dịch vụ và Bãi đậu xe 194 - Khu 9B

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 194

2001

2,95

54

12

Khu dân cư Thăng Long (9B10)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng số 9

2003

24,79

75

13

Xưởng Sản xuất cửa nhựa cao cấp khu 15

Công ty TNHH LĨnh Phong

2003

1,08

67

Như vậy, 13 dự án này đều nằm trong Khu đô thị phía Nam TP.HCM, cụ thể gồm: khu công viên dịch vụ vui chơi giải trí Hoa Đồng (3,78ha), xưởng sản xuất cửa nhựa cao cấp khu 15 (1,08ha), trung tâm thương mại dịch vụ và bãi đậu xe 194 - khu 9B (2,95ha), khu dân cư Intresco (6,91ha), phát triển nhà ở lô số 5 (6,73ha), phát triển nhà ở lô số 3 (2,32ha), chung cư tái định cư khu 6B (2,59ha), đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nam Sài Gòn (10,1ha), khu dân cư 9A-2 (19,21ha), đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính khu 6B (21,73ha), khu dân cư Thăng Long (24,79ha), khu công viên KH và DC (48,55ha)…

Do các dự án đầu tư tại Khu đô thị phía Nam TP.HCM không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án và cũng không thực hiện đấu giá quyền sử đụng dất nên dẫn đến việc đầu tư tràn lan và chưa có dự án nào hoàn thành. Kết quả rà soát trên diện rộng còn cho thấy, thực trạng trung của các dự án được giao đất từ năm 2000 đến nay đều là chưa được đầu tư xây dựng, chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng…

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, hầu hết các dự án tại Khu đô thị phía Nam TP.HCM đều được chấp thuận đầu tư khi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng. Điều này là vi phạm về thủ tục đầu tư, vi phạm luật đất đai, do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng thu hồi 13 dự án bất động sản kể trên để tránh kéo theo những hệ quả sau này.