Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung hạng mục Nhà dài Ê Đê vào Khu du lịch, danh lam thắng cảnh thác Dray Sap, tỉnh Đắk Nông.

dak-nong-bo-sung-hang-muc-nha-dai-e-de-vao-khu-du-lich-thac-dray-sap

Bổ sung Nhà dài Ê Đê vào Khu du lịch thác Dray Sap

Theo đó, tỉnh Đắk Nông sẽ bổ sung hạng mục Nhà dài Ê Đê với diện tích xây dựng 240,16m2 vào Khu du lịch, danh lam thắng cảnh thác Dray Sap. Hạng mục này nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh quốc gia Thác Dray Sáp.

Mục tiêu của việc bổ sung hạng mục Nhà dài Ê Đê là nhằm phục vụ lễ hội của địa phương, góp phần phát huy giá trị danh lam thắng cảnh, phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ VHTTDL thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung hạng mục Nhà dài Ê Đê vào Khu du lịch, danh lam thắng cảnh thác Dray Sap.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát Quy hoạch theo lưu ý của Bộ VHTTDL tại Công văn số 4211/BVHTTDL-DSVH ngày 15/11/2013, báo cáo Bộ VHTTDL để phục vụ việc quản lý danh lam thắng cảnh.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Quy hoạch để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phạm vi nghiên cứu trên ranh giới hành chính toàn tỉnh Đắk Nông có diện tích tự nhiên 6.509,27 km2, gồm 8 đơn vị hành chính (1 thị xã và 7 huyện).

Về phạm vi ranh giới, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Tây giáp tỉnh Bình Phước và tỉnh Munđunkiri của Vương quốc Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước..

Mục tiêu của của lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông là nhằm cụ thể hoá mục tiêu quy hoạch chiến lược cấp quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông; khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các thế mạnh về nông lâm nghiệp, công nghiệp dịch vụ kinh tế cửa khẩu, năng lượng, khoáng sản, du lịch, văn hóa sinh thái và cảnh quan;

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư, xây dựng mô hình phát triển không gian vùng tỉnh, hình thành hệ thống đô thị, phân loại, phân cấp đô thị, xác định tính chất đô thị, cải tạo, xây mới, nâng cấp… lựa chọn mô hình phát triển.

Đồng thời, tạo lập cơ sở pháp lý cho các công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị và nông thôn trong tỉnh, xây dựng các chương trình kế hoạch và hoạch định các chính sách phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực.

(Tổng hợp bởi odt.vn)