UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

ha-noi-phe-duyet-do-an-quy-hoach-chi-tiet-to-hop-cong-trinh-cong-cong-nha-o-duc-giang

Ảnh minh hoạ.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang

Theo đó, Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang (tên thương mại là Đức Giang Residence) tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên có vị trí khu đất nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.

Về phạm vi ranh giới, dự án có phía Đông Bắc khu đất giáp đường hiện có; phía Tây Bắc giáp chân đê sông Đuống và Công ty Thuốc sát trùng; phía Tây Nam giáp Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Đức, đất trống, đường hiện có; phía Đông Nam giáp đường hiện có, mương, khu dân cư phường Thượng Thanh và phố Đức Giang.

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 5,43h, trong đó đất nghiên cứu xây dựng dự án khoảng 42.609m2; đất nằm trong phạm vi mở đường quy hoạch khoảng 11.703m2.

Quy mô dân số khoảng 2.263 người. Về chi tiêu quy hoạch kiến trúc, công trình nhà ở (cao tầng, thấp tầng) mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao tối đa 25 tầng; công trình công cộng đơn vị ở mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 4 tầng; trường học mật độ xây dựng tối đa 35%, tầng cao tối đâ 4 tầng.

Mục tiêu của dự án là nhằm cụ thể hoá định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Đồng thời, xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất hợp lý; nghiên cứu, đề xuất chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp các quy hoạch đã được phê duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Bên cạnh đó, xây dựng khu chức năng đô thị có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khớp nối không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực xây dựng mới, khu vực hiện có và các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực. Đảm bảo việc phát triển đô thị bền vững, và góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.

Quy hoạch chi tiết Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang còn làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Đồ án quy hoạch Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang gồm những nội dung như: Nguyên tắc chung; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Để thực hiện dự án, Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại khu đất số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên và ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phù hợp với Quyết định phê duyệt; Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND quận Long Biên sẽ chù trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai nội dung Quy hoạch chi tiết được duyệt.

(Tổng hợp bởi odt.vn)