Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 220/QĐ-BGTVT phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng bất động sản ODT tìm hiểu thông tin quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu. 

cảng hàng không Lai Châu

Theo đó, dự toán chi phí lập quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 1,984 tỷ đồng. Cũng theo quy hoạch, Cảng Hàng không Lai Châu có vị trí tại thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, quy mô là cảng hàng không quốc nội, quy mô cấp 3C, công suất thiết kế 0,5 triệu hành khách/năm, định hướng đến năm 2050 là 1,5 triệu hành khách/năm, diện tích sử dụng đất là 117,09ha. 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch là Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan lập quy hoạch là Cục Hàng không Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch theo quy định hiện hành, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch; phê duyệt dự tiết chi tiết khi sử dụng chi phí dự phòng và trong phạm vi dự toán kinh phí được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. 

Nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu gồm khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; quy hoạch vùng trời, đường bay, phương thức bay phục vụ khai thác sân bay; đánh giá khả năng và các phương án quy hoạch cảng, bao gồm khu bay và khu mặt đất cũng như các nội dung liên quan khác; xác định tính chất, vai trò, quy mô cảng cùng các chỉ tiêu cơ bản về đất đai cho thời kỳ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật,...

Mục tiêu của quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu là nhằm bố trí không gian hợp lý để bảo đảm phát triển Cảng hàng không Lai Châu phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không và định hướng theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Là dự án động lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu, việc quy hoạch Cảng Hàng không Lai Châu cần được tiến hành sớm. Hiện, tỉnh Lai Châu cũng đang chủ động ưu tiên nguồn lực địa phương thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến dự án Cảng Hàng không Lai Châu. Một số nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Lai Châu theo hình thức đối tác công tư PPP.