Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Bộ KH-ĐT được Chính phủ yêu cầu cân đối thêm 3.000 tỷ đồng cho một số ngân hàng nhằm hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Chính phủ yêu cầu “bơm” 3000 tỷ đồng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

“Rót” 3.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội

Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội được cân đối thêm 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và 4 ngân hàng thương mại khác do NHNN Việt Nam chỉ định sẽ được bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất. Nguồn vốn này sẽ dùng để thực hiện hỗ trợ cho vay và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Cũng tại buổi họp, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý 4/2020 theo trình tự thủ tục rút gọn. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cùng phối hợp với các địa phương lớn là TP. Hà Nội và TP.HCM để tập trung chỉ đạo, triển khai tốt việc đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu của công nhân và người thu nhập thấp.

Ngoài ra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu đổi mới phương thức, cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Được biết, hàng loạt dự án nhà ở xã hội bị chậm tiến độ do thiếu vốn ngay khi gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng kết thúc vào tháng 6/2016. Việc ngừng gói này cũng khiến nhiều người dân vay mua nhà nhưng chưa được nhận nhà trong năm 2016 phải chuyển sang vay thương mại mà không còn được hưởng các lãi suất ưu đãi như trước.

Sau đó đến đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội đã được NHNN bố trí cho gần 1.300 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên so với yêu cầu mà Ngân hàng Chính sách xã hội đưa ra thì con số này chỉ bằng 13%.

(Nguồn Tổng hợp)