Ngày 8/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

can-tho-quy-hoach-quan-ninh-kieu-chia-thanh-4-khu

Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều

Theo đó, Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đảm bảo cơ sở pháp lý của các bộ luật, thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và nghị định của Chính phủ.

Trong đồ án có các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, các nguyên tắc chung, phân bổ quỹ đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, thiết kế đô thị, và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về phân bổ quỹ đất, quận Ninh Kiểu sẽ được chia thành 4 khu quy hoạch với các đơn vị ở, nhóm nhà ở độc lập và các khu chức năng. Trong đó, các phân khu quy hoạch được phân chia bởi mạng lưới giao thông cấp khu vực và phân khu vực.

Cụ thể, khu NK-01 với diện tích khoảng 668,49ha có chức năng là khu phát triển đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông nước, các nhóm nhà ở, Trung tâm văn hoá – thể dục thể thao. Quy mô dân số đến năm 2030 dự kiến là 30.000 người và đến năm 2050 dự kiến là 38.000 người.

Khu NK-02 với diện tích khoảng 368,47ha có chức năng là trung tâm đô thị hiện hữu truyền thống gắn với đặc trưng văn hoá, lịch sử, trung tâm chính trị - hành chính. Quy mô dân số đến năm 2030 là 55.000 người, và đến năm 2050 dự kiến khoảng 60.000 người.

Khu NK-03 với diện tích khoảng 1.417,62ha có chức năng là khu đô thị trung tâm hiện hữu gồm các hoạt động dịch vụ, trung tâm giáo dục, thương mại, đào tạo, y tế cấp quận, thành phố và cấp vùng. Quy mô dân số đến năm 2030 là 190.000 người và đến năm 2050 dự kiến là 200.000 người.

Khu NK-04 với diện tích khoảng 458,15ha có chức năng là khu vực đô thị phát triển mới của quận, gắn kết khu đô thị trung tâm của quận với các khu vực lân cận. Quy mô dân số đến năm 2030 là 35.000 người và đến năm 2050, dự kiến là 40.000 người.

Được biết, quận Ninh Kiều nằm ngay tại trung tâm thành phố Cần Thơ với quy mô diện tích 2926ha.

Quận Ninh Kiều sẽ được quy hoạch xây dựng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo bảo vệ môi trường và giữ gìn hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, quy hoạch quận Ninh Kiều cần đảm bảo phù hợp với sự biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống theo tiêu chí về anh ninh, anh sinh và an toàn.