UBND tỉnh Quảng Ninh cần sớm phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư cụm công nghiệp ở Vân Đồn nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

can-som-trien-khai-xay-dung-cum-cong-nghiep-o-van-don

Sớm đầu tư triển khai cụm công nghiệp Vân Đồn

Trên địa bàn huyện Vân Đồn hiện có nhiều  cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư, nhiều cơ sở muốn mở rộng sản xuất nhưng gặp vướng mắc, khó khăn vì vấn đề mặc bằng. Do đó, việc sớm triển khai xây dựng cụm công nghiệp Vân Đồn là cần thiết.

Trước đó, cụm công nghiệp Vân Đồn đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) và các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến ngày  6/4/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có thông báo đồng ý chủ trương bổ sung cụm công nghiệp Vân Đồn tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm rà soát cập nhật, bổ sung diện tích cụm công nghiệp Vân Đồn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vân Đồn, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Hiện huyện Vân Đồn đã hoàn thiện hồ sơ, trình bổ sung cụm công nghiệp Vân Đồn, thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, cụm công nghiệp Vân Đồn sẽ được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. Đến ngày 28/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi Bộ Tài nguyên & Môi trường bản báo cáo  kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Bộ Tài nguyên & Môi trường đó có văn bản báo cáo Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT, các sở, ngành có liên quan và huyện Vân Đồn triển khai các công việc cần thiết để thực hiện việc bổ sung cụm công nghiệp Vân Đồn vào quy hoạch cụm công nghiệp để có thể triển khai các bước tiếp theo và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Vân Đồn trong thời gian sớm nhất. Quy hoạch cụm công nghiệp Vân Đồn dự kiến phê duyệt trong giai đoạn 2020 – 2021.

(Tổng hợp bởi odt.vn)