Bộ KH&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế.

ra-soat-quy-hoach-cac-khu-cong-nghiep-o-viet-nam

Thực hiện một số nội dung quan trọng trong quy hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam

Theo Bộ KH&ĐT, tác động của đại dịch Covid-19 đã dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới, trong đó  có xu hướng chuyển dịch đầu tư, thay đổi chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu sang các khu vực khác, bao gồm cả Đông Nam Á.

Do đó, để đón đầu dòng vốn tái định vị sản xuất, UBND các tỉnh cần phối hơn với các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc quan trọng, trong đó có việc rà soát và báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh.

Theo quy hoạch khu công nghiệp, tính đến hết tháng 5/2020, trên địa bàn cả nước có 561 khu công nghiệp được quy hoạch. Tổng diện tích tự nhiên là 201 nghìn ha. Đến nay, trên địa bàn cả nước có 373 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích khoảng 114 nghìn ha, gồm 280 khu công nghiệp đang hoạt động và 93 khu công đang xây dựng.

Việc rà soát quy hoạch các khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT kiến nghị đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp “treo” – nhưng khu công nghiệp nằm trong quy hoạch trên 10 năm nhưng chưa được triển khai, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và trở ngại ch cuộc sống của người dân.

Đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam đến 2020 các khu công nghiệp có tính cấp bách, có khả năng phát triển nhanh, thu hút đầu tư tốt, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Ngoài ra, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nhà đầu tư, xử lý các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế triển khai chậm, gây khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

Các địa phương có trách nhiệm rà soát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế có quy mô vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp chuyển đổi đất quy hoạch khu công nghiệp sang mục đích sử dụng khác mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Tổng hợp bởi odt.vn)