Tuy di chúc bằng văn bản là hình thức phổ biến, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, việc dùng “di chúc miệng” (bằng lời nói) để phân chia tài sản vẫn được coi là hợp pháp khi đảm bảo những cơ sở và điều kiện sau.

can-cu-va-dieu-kien-de-di-chuc-mieng-hop-phap

Có thể lập di chúc bằng miệng không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2005 “Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”.

Do đó, việc lập di chúc miệng chỉ có thể hợp pháp trong trường hợp thực sự cần thiết liên quan tới bệnh tật hoặc một nguyên nhân nào khác không thể lập di chúc bằng văn bản.

Ngoài ra, để di chúc bằng miệng có hiệu lực thì phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

  • Di chúc miệng phải có ít nhất 2 người làm chứng. Người làm chứng không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người làm chứng phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự.
  • Khi nghe di chúc, những người làm chứng phải ghi chép lại nội dung và cùng ký tên, điểm chỉ vào văn bản đó.
  • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng phải đi công chứng, chứng thực di chúc đó.

Do đó, có thể thấy mặc dù di chúc bằng văn bản là hình thức được sử dụng phổ biến, có giá trị chứng cứ cao nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng, việc lập di chúc bằng miệng vẫn có thể coi là hợp pháp khi có đầy đủ các điều kiện và cơ sở nêu trên.

(Tổng hợp bởi odt.vn)