Hỏi: Gia đình tôi có phần đất đang tranh chấp với hàng xóm về quyền sử dụng đất và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án. Tôi có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất không?

co-duoc-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-doi-voi-dat-dang-tranh-chap-voi-hang-xom-khong

Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng đất không?

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

  • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
  • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
  • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
  • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Người xin chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp hồ sơ gồm có: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; các giấy tờ photo có công chứng: quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản khác (nếu có) gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, đất đang tranh chấp quyền sử dụng đất với gia đình liền kề nên chưa xác định được quyền sử dụng đất thuộc về ai, chưa có  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, việc giải quyết thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không đảm bảo điều kiện về chủ thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(Tổng hợp bởi odt.vn)