Hỏi: Gia đình tôi có thửa đất 23.000m2, trong đó có 400m2 là đất ở tại nông thôn. Tôi muốn bán cho anh T mảnh đất 4.000m2 và 100m2 đất ở nông thôn vậy thì lối đi riêng cần phải có điều kiện gì?

dat-co-loi-di-rieng-nho-hon-5m-co-duoc-tach-thua-khong

Quy định về lối đi riêng khi tách thửa

Để mua bán và chuyển nhượng đất cần phải tiến hành thủ tục tách thửa đối với diện tích đất dự kiến chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc tách thửa đất chỉ có thể thực hiện khi lối đi riêng đảm bảo những điều kiện cụ thể nhất định.

Tùy thuộc vào từng địa phương, quy định về lối đi riêng khi tách thửa cũng khác nhau. Cụ thể, nếu thửa đất ở địa bàn Hà Nội, theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, thì khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh.

Do đó, nếu trường hợp cơ quan có thẩm quyền quy định khu vực thửa đất của gia đình/cá nhân phải có chiều ngang lối vào thửa đất từ 5m thì việc tách thửa chỉ có thể thực hiện khi đáp ứng điều kiện này. Để chuyển nhượng và tách thửa, hộ gia đình/cá nhân muốn chuyển nhượng mảnh đất cần tự mình hoặc thỏa thuận với các chủ sử dụng đất khác cùng có nhu cầu sử dụng tiến hành mở lối vào để đảm bảo chiều ngang và mắt cắt ngang lối đi đáp ứng điều kiện quy định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)