UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020.

 ca-mau-phe-duyet-du-an-khu-dan-cu-800-ty-o-song-doc-vao-danh-muc-can-lua-chon-nha-dau-tu-nam-2020

Dự án Khu dân cư 800 tỷ ở Sông Đốc cần lựa chọn nhà đầu tư

Dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc có quy mô diện tích là 39,36ha. Phạm vi quy hoạch thuộc địa bàn Khóm 8, 9 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Khu đất quy hoạch dự án hiện đang là đất ở đô thị, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất giao thông, kênh, rạch do Nhà nước quản lý. Đất chưa giải phóng mặt bằng

Hình thức sử dụng đất của dự án: Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Tổng mức đầu tư của dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc dự kiến khoảng 830,7 tỷ đồng. Dự án được dự kiến thực hiện trong thời gian từ 2021 đến 2025.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời vào cuối năm 2019. Dự án này có tổng diện tích 10,23ha và tổng chi phí thực hiện dự án là khoảng 335,6 tỷ đồng.

(Nguồn tổng hợp)