Thủ tướng quyết định sửa đổi, bổ sung 4 khu kinh tế ven biển ở Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Nam Định vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

 bo-sung-4-khu-kinh-te-ven-bien-vao-quy-hoach-phat-trien-cac-khu-kinh-te-ven-bien-viet-nam-den-nam-2020

Bổ sung 4 khu kinh tế ven biển vào quy hoạch đến 2020

Quyết định bổ sung quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng là Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353 ngày 23/9/2008.

Cụ thể, các khu kinh tế ven biển sẽ được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 gồm khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định).

Trong đó, thời điểm bổ sung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm bổ sung khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó ngày, 24/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Yên gồm 20 phường, xã của 2 địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh là TX. Quảng Yên và TP. Uông Bí. Diện tích của khu kinh tế là 13.303ha.

Mục tiêu phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển khác như Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình; xây dựng và phát triển khu kinh tế đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp đa ngành, hiện đại, thông minh; tạo việc làm cho người lao động, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khu kinh tế gồm Khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên; Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc.

Trong đó, khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại TP. Uông Bí có diện tích 2.551ha. Thị xã Quảng Yên có diện tích 3.852,7ha. Khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên có diện tích 6.899,3ha.

Lộ trình và kế hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được chia làm ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2020-2021, xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong khu kinh tế. Giai đoạn II từ năm 2021-2025, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế. Giai đoạn III, từ năm 2026-2035, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh.

(Tổng hợp bởi odt.vn)