Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn.

 binh-dinh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-mo-rong-cang-quy-nhon

Mở rộng cảng Quy Nhơn lên 88ha

Theo đó, khu vực xây dựng thuộc phường Hải Cảng có tổng diện tích quy hoạch 87,92ha. Phạm vi quy hoạch xây dựng trên bờ 69,62ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A33’); phạm vi quy hoạch khu nước, vũng quay tàu 18,30ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A11, N9 đến N1).

Về phạm vi ranh giới, khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp Đầm Thị Nại, phía Nam giáp khu vực tàu thuyền tránh trú bão đầm Thị Nị, phía Đông giáp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn và phía Tây giáp khu cảng Đống Đa.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển mang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. nói chung. Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của cảng; tổ chức các khu chức năng với tiện nghi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái, không gây ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, tăng nguồn thu cho ngân sách, làm động lực thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế - xã hội  trong khu vực và trên cả nước.

Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức công bố công khai ngoài thực địa, bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Sau đó, tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển khai đồ án quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định, làm cơ sở để UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 theo quy định.

Chủ đầu tư cần hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án bãi chứa hàng theo quy hoạch được duyệt; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Năm 2019, cảng Quy Nhơn đã xếp dỡ hơn 9 triệu tấn hàng hoá thông qua. Cảng đặt mục tiêu trong năm 2020 sẽ xếp dỡ 10 triệu tấn hàng hoá thông qua.

Đặc biệt tháng 2/2020, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng bến số 1 để nâng cao năng lực cầu bến tại cảng, đầu tư dây chuyền, thiết bị bốc xếp hàng hóa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại sẽ vay các tổ chức tín dụng. Trong đó, dự kiến thời gian vay 10 năm, lãi suất 10%/năm. Bên cạnh đó, QNP đã tính toán và dự kiến thời gian hoàn lại vốn cho dự án này trong khoảng 11 năm.

(Tổng hợp bởi odt.vn)