Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho-nam-dinh-den-nam-2040

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Nam Định hiện nay với diện tích 46,41km2; huyện Mỹ Lộc với diện tích 74,49km3; 3 xã Đại An, Tân Thành, Thành Lợi của huyện Vụ Bản với diện tích 26,48km2; và 5 xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá, Nghĩa An của huyện Nam Trực với diện tích 40,6km2. Tổng diện tích của khu vực lập quy hoạch 187,99km2.

Quy mô dân số của thành phố Nam Định đến năm 2030 khoảng 520.000 người, dân số nội thị khoảng 384.500 người. Đến năm 2040, dân số dự kiến khoảng 600.000 người, dân số nội thị khoảng 485.000 người.

Theo quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung, không gian thành phố Nam Định sẽ phát triển theo mô hình đa cực, ấy sông Đào và đô thị trung tâm hiện hữu làm trung tâm kết nối, hướng phát triển đô thị về hướng Tây Bắc và Đông Nam theo hành lang trục quốc lộ 21B, đường vành đai 2 mới, với 3 vùng phát triển.

Ba vùng phát triển là: Vùng phát triển đô thị trung tâm hiện hữu với chức năng là trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa của tỉnh và thành phố gắn với phát triển không gian đô thị hiện hữu Nam Định; vùng phát triển đô thị về phía Tây và Tây Bắc gắn với hệ sinh thái tự nhiên huyện Mỹ Lộc, với chức năng đô thị thông minh, với các trung tâm giáo dục, thể dục thể thao cấp vùng gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại; và vùng phát triển phía Đông Nam với chức năng đô thị dịch vụ, du lịch, vùng bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái tự nhiên gắn với các dịch vụ hỗ trợ thành phố Nam Định.

Thành phố Nam Định sẽ phát triển hệ thống trung tâm như sau. Trung tâm hành chính tỉnh, cải tạo nâng cấp trên cơ sở hiện trạng. Trung tâm văn hoá cấp đô thị, xây mới tại khu vực tại khu đô thị mới Nam sông Đào và khu đô thị mới Tây Bắc; cải tạo và hoàn thiện mạng lưới công trình văn hóa tại các khu đô thị. Trung tâm hành chính thành phố, xây dựng mới tại Khu đô thị Thống Nhất, quy mô khoảng 1,1 ha.

Tại trung tâm y tế, xây dựng mới tại Khu đô thị Thống Nhất, quy mô khoảng 1,1 ha; trung tâm y tế cấp đô thị tại khu vực Nam sông Đào, quy mô khoảng 4 ha; bổ sung các trung tâm y tế theo quy hoạch.

Tại trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng, nâng cấp cải tạo các trường đại học, cao đẳng hiện hữu và khu vực phía Nam sông Đào; xây mới khu vực đô thị mới phía Tây quy mô khoảng 120 ha; cải tạo nâng cấp 14 trường trung học phổ thông hiện trạng, xây dựng mới trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong và bổ sung 6 trường Trung học Phổ thông.

(Tổng hợp bởi odt.vn)