Nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản theo tiêu chí ổn định và lành mạnh, UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra hàng loạt các giải pháp mới.

Bình Định đưa giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Nhiệm vụ của các Sở ban ngành

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản; tham mưu đề xuất UBND tỉnh quyết định chủ trương triển khai các dự án đảm bảo quy luật cung cầu, phù hợp với thị trường; cập nhật, công bố thông tin các dự án bất động sản trên địa bàn; chủ trì lập đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu; hướng dẫn UBND cấp huyện quản lý quy hoạch, kiến trúc với nhà ở riêng lẻ tại dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản... nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, thanh kiểm tra tiến độ dự án, đồng thời phải có kế hoạch, đề xuất thu hồi những dự án chậm tiến độ…

Đối với Sở TN&MT, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất còn phải phối hợp với tổ chức chọn chủ đầu tư dự án, đảm bảo năng lực thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức quảng cáo sản phẩm bất động sản sai sự thật để trục lợi.

Sở Du lịch phối hợp, đề xuất quy chế quản lý, kinh doanh condotel, resort villa theo đúng quy định.

Sở Công Thương tăng cường trách nhiệm trong việc thẩm định, chấp thuận đăng ký hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Trách nhiệm thẩm định năng lực tài chỉnh của các dự án và các nhiệm vụ liên quan khác thuộc về Sở Tài Chính.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong trường hợp Sở yêu cầu cung cấp thông tin các dự án đang thế chấp ngân hàng, các dự án vướng nợ xấu. Ngoài ra, NHNN còn có nhiệm vụ tăng cường thanh tra hoạt động tín dụng trong đầu tư kinh doanh bất động sản, đồng thời phải xử lý nghiêm các vi phạm liên quan.

Đối với Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu liên tục kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất, xử lý theo quy định.

Nhiệm vụ của công an tỉnh là ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản...

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp, thực hiện tốt công tác GPMB. Quan trọng hơn cả là thực hiện nghiêm túc Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 trong việc duy trì hệ thống thông tin, cung cấp dữ liệu, thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh...

(Nguồn Tổng hợp)