Ngày 30/7, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị công bố đồ án điều chỉnh cục bộ, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

bien-dat-hon-hop-huyen-hoai-duc-thanh-dat-quoc-phong

Điều chỉnh quy hoạch khu đất gần 50ha huyện Hoài Đức

Trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có nội dung điều chỉnh phần quy hoạch sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692, thuộc Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ thuộc địa giới hành chính các xã : Vân Côn, An Thượng (huyện Hoài Đức). Khu đất nghiên cứu điều chỉnh có tổng diện tích 47,61ha, trong đó diện tích xây dựng doanh trại đóng quân khoảng 27,16ha và diện tích dành cho xây dựng thao trường huấn luyện khoảng 20,45ha.

Khu đất nghiên cứu điều chỉnh trên nằm trong khu vực xác định chức năng là đất nông nghiệp và đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí. Khu đất này sẽ được điều chỉnh chức năng thành đất an ninh quốc phòng, để thực hiện dự án xây dựng thao trường huấn luyện và doanh trại đóng quân Trung đoàn 692.

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng vị trí đóng quân mới và thao trường huấn luyện cho Trung đoàn Bộ binh 692, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch còn làm cơ sở để lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng. Tại buổi hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Đức cho rằng đây chính là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ anh ninh quốc gia nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức cho biết việc nghiên cứu điều chỉnh các khu đất có chức năng đất nông nghiệp, đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí sang đất quốc phòng đã cũng đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của cấp ủy chính quyền, Nhân dân hai xã An Thượng và Vân Côn.

Việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ không làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng Quy hoạch chung Thủ đô, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất đai cơ bản theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt, và đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu.

Để dự án sớm thực hiện, chính quyền và Nhân dân hai xã An Thượng và Vân Côn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai các bước tiếp theo và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình thực hiện.

(Tổng hợp bởi odt.vn)