UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân tỷ lệ 1/2000 khu xây dựng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình. Quy mô quy hoạch khoảng 261,84ha. 

bac-ninh-phe-duyet-do-an-quy-hoach-khu-cong-nghiep-gia-binh-ii

Ảnh minh hoạ.

Bắc Ninh sắp xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II

Khu công nghiệp Gia Bình II thuộc địa bàn các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo và Vạn Ninh có quy mô quy hoạch khoảng 261,84ha, trong đó khu công nghiệp khoảng 250ha. Về phạm vi ranh giới, khu công nghiệp có phía đông bắc giáp đường QL.17, phía tây bắc giáp xã Thái Bảo, đường tỉnh ĐT.282, phía tây nam giáp xã Nhân Thắng và xã Bình Dương.

Các khu chức năng trong khu công nghiệp gồm: khu nhà máy, khu dịch vụ, khu hành chính, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe và khu các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, kết nối với nhau qua các trục giao thông trong khu công nghiệp.

Mcuj tiêu của quy hoạch là nhằm cụ thể hóa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; đồng thời đầu tư xây dựng khu công nghiệp tập trung theo hướng hiện đại, công nghiệp sạch thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nam sông Đuống và tỉnh Bắc Ninh; làm cơ sở pháp lý để đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đối với các dự án trong khu công nghiệp theo quy hoạch.

Khu công nghiệp Gia Bình II sẽ phát triển thành khu công nghiệp tập trung có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư, các dự án sản xuất kinh doanh, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình vào năm 2018. Đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất chính gồm đất xây dựng nhà máy khoảng 55%; Đất cây xanh khoảng 10%; Đất giao thông 8%; Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 1%; Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ khoảng 1%.

(Tổng hợp bởi odt.vn)