Ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị góp ý Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Long Khánh đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050.

quy-hoach-chung-tp-long-khanh-can-phai-chinh-sua-nhieu

Long Khánh tiến lên đô thị loại II năm 2035

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào năm 2007.

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quyết định số 4684/QĐ-UBN.

Theo quy hoạch chung, thành phố Long Khánh sẽ trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, là đô thị trung tâm phía Đông tỉnh Đồng Nai và cũng là cực phát triển đối trọng phía Đông vùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2035.

Khu vực đô thị Long Khánh phát triển sẽ gắn với các khu công nghiệp tập trung; phát triển thương mại dịch vụ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh kết hợp phát triển dịch vụ du lịch cảnh quan, lịch sử, tâm linh...

Những cơ hội và thách thức

Để tiến lên đô thị loại II, thành phố Long Khánh gặp nhiều cơ hội và thách thức. Cụ thể, Long Khánh có hệ thống giao thông thuận lợi với hệ thống đường quốc lộ, đường cao tốc, đường sắt, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay Long Thành và các đô thị lớn trong vùng như Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu...

Ngoài ra, với lợi thế về đất đai và khí hậu, địa hình đa dạng, nhiều cây xanh, di tích lịch sử, văn hoá, Long Khánh có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển nông lâm nghiệp và du lịch.

Trong tương lai, hạ tầng giao thông liên vùng sẽ tiếp tục được xây dựng để tăng cường khả năng liên kết của thành phố với các đô thị phát triển trong khu vực.

Chưa kể, với sự gia tăng về nhu cầu du lịch, công nghiệp và lương thực trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho thành phố Long Khánh.

Tuy nhiên, việc đầu tư của doanh nghiệp vào khu quy hoạch tương đối ít so với các đô thị gần Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đầu tư xây dựng đô thị còn thấp, hay nguồn nước mặt ít... là những thách thức và khó khăn cần giải quyết.

Nôi dung điều chỉnh quy hoạch chung TP. Long Khánh

Theo Quy hoạch chung được điều chỉnh, thành phố Long Khánh sẽ đạt chỉ tiêu dân số 260.000 người và tổng diện tích đất phát triển đô thị là 5.000ha vào năm 2035.

Quy hoạch xác định 3 động lực chính để phát triển đô thị Long Khánh là: xây dựng liên kết đô thị - công nghiệp - nông nghiệp phát triển bền vững, hình thành đô thị du lịch và đẩy mạnh giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, Long Khánh sẽ tiếp tục xây dựng đường cao tốc, đồng thời phát triển các tuyến đường tránh mới để mở rộng đô thị về phía Tây và phát triển khu công nghiệp phía Nam và cải tạo, mở rộng liên kết với các khu vực trọng điểm nằm xung quanh đô thị trung tâm.

Mở rộng chức năng của đô thị trung tâm và phát huy vị trí tiếp cận hạ tầng giao thông liên vùng, thu hút đầu tư logistic, phát triển công nghiệp, du lịch và lưu trú trong các khu vực cửa ngõ Xuân Lập, Hàng Gòn và Bàu Sen.

Ngoài ra, nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Khánh cũng nêu rõ các định hướng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các chỉ tiêu về giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang, đánh giá môi trường...

Trên cơ sở góp ý của các chuyên gia của Bộ Xây dựng khi nghiên cứu hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Long Khánh đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050, đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với UBD TP. Long Khánh để chỉnh sửa quy hoạch chung.

(Tổng hợp bởi odt.vn)