UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất mới cho 5 dự án trên địa bàn. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất mới này là căn cứ để tính bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị Nhà nước thu hồi đất.

5 dự án tại TP.HCM áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

Danh sách dự án tại TP.HCM áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

Dự án đầu tiên tại TP.HCM trong danh dách 5 dự án được phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất là dự án đầu tư xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Tất Thành có địa chỉ tại, phường 13, quận 4. Căn cứ theo quyết định được phê duyệt, hệ số điều chỉnh giá đất ở của dự án này là 4,4708.

Dự án tiếp theo trong danh sách là dự án đầu tư xây dựng Công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 4) có địa chỉ tại quận 4. Căn cứ theo quyết định được phê duyệt, hệ số điều chỉnh giá đất ở của dự án này từ 7,563 đến 8,150.

Đối với dự án công viên cây xanh bờ kênh Tẻ kết hợp giải toả nhà trên / ven kênh rạch và dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, Căn cứ theo quyết định được phê duyệt, hệ số điều chỉnh giá đất ở của dự án này từ 5,0905 đến 9,3318.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở được áp dụng tại dự án đầu tư xây dựng đường số 1 (từ đầu hẻm 78 Tôn Thất Thuyết đến hẻm 326 đường Đoàn Văn Bơ) thuộc khu vực phường 16, quận 4 là từ 5,336 đến 8,017.

Cuối cùng, tại dự án xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô có địa chỉ tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Căn cứ theo quyết định được phê duyệt, hệ số điều chỉnh giá đất ở của dự án từ 9,710 đến 14,316; còn đối với đất nông nghiệp từ 8,425 đến 9,831 và đối với đất tái định cư từ 6,521 đến 8,496.

Cũng theo quyết định, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho cá nhân, hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh là 3,5 lần.

(Tổng hợp bởi odt.vn)