Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận cho biết, trên địa bản tỉnh có 4.383ha đất được quy hoạch là đất năng lượng. Trong đó, có 2.300ha đất được UBND tỉnh chấp thuận và tiến hành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê để thực hiện các dự án.

4.383ha đất tại Ninh Thuận được quy hoạch là đất năng lượng

4.383ha đất được quy hoạch là đất năng lượng

Căn cứ theo quyết định số 113 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Ninh Thuận thì toàn tỉnh có đến 4.383ha đất được quy hoạch là đất năng lượng.

Trong đó, có 4.227ha đất là diện tích quy hoạch tăng thêm được tính toán dựa vào các dự án khả thi được triển khai và 155,94ha đất là diện tích hiện trạng đang quy hoạch.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2.300ha đất được UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp nhận và tiến hành cho các doanh nghiệp thuê để thực hiện dự án. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 30 dự án điện mặt trời và 11 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng được phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực và cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – ông Phạm Văn Hậu đã yêu cầu tổng hợp, rà soát các dự án trên địa bàn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc quy hoạch tổng thể của tỉnh tại buổi làm việc về kết quả rà soát danh mục dự án, công trình đất năng lượng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận.

Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Đối với các danh mục dự án năng lượng dự kiến bổ sung, ông Phạm Văn Hậu yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần phải bố trí đủ diện tích đất cho nhà đầu tư sau khi phối hợp rà soát dựa trên quy hoạch chung.

(Nguồn Tổng hợp)