Sáng 13/3, tại kỳ họp thứ 13,Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về Bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2020 - 2024.

Giá đất tại Đà Nẵng cao nhất hơn 98 triệu đồng/m2

Bảng giá đất mới tại Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024

Mới đây Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về bảng giá đất mới giai đoạn 2020 – 2024 trong kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó, nghị quyết mới sẽ không thay đổi bảng giá đất tại Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 tuy nhiên có một số nội dung sửa đổi.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Trần Văn Miên cho biết, giá đất mới được giảm hơn 5% so với quyết định trước. Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí (trước đó theo quyết định cũ xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí). Với giá đất sản xuất kinh doanh như kho - nhà xưởng được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (theo quyết định cũ xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí).

Nghị quyết cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới được đặt tên cuối năm 2018 và năm 2019. Ngoài ra cũng sửa đổi giá đất tại những tuyến đường bất hợp lý hoặc chưa phù hợp, các loại đất với 2 mặt tiền trở lên, bổ sung quy định cách xác định hệ số vị trí đối với đất thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh, theo chiều sâu thửa đất, …

Theo quyết định mới, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất lần này cũng nhằm hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020 – 2024. Trong đó cũng đã xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06 cũ nên việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

 (Nguồn Tổng hợp)