Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) – ông Nguyễn Trọng Nnh đã nêu ra 4 lý do Bộ Xây dựng chấp thuận cho phép căn hộ 25m2 được hình thành theo Thông tư số 21.

4 lý do Bộ Xây dựng chấp thuận căn hộ 25m2

4 lý do Bộ Xây dựng chấp thuận căn hộ 25m2

Thứ nhất, căn cứ theo quy định của pháp luật, cụ thể Nghị định 100 của Chính phủ quy định nhà ở thuộc dự án nhà ở xã hội phải có diện tích tối thiểu là 25m2.

Thứ hai, căn cứ theo chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Theo đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu trung bình là đến năm 2020 là 8 m2/người.

Thứ ba, căn cứ theo tình hình thực tiễn về nhà ở trên toàn quốc. Ông Nguyễn Trọng Ninh dẫ kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, cụ thể toàn quốc có 27 triệu hộ gia đình, trong đó, hộ gia đình 2 người chiếm 18,6% - chiếm khoảng gần 5 triệu hộ và số lượng độc thân là 11% - xấp xỉ 3 triệu hộ. Như vậy, số lượng hộ gia đình có quy mô từ 1 – 2 người chiếm một lượng rất lớn.

Thứ tư, căn cứ theo kinh nghiệm quốc tế. Nhiều nước trong khu vực như: Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc hay xa hơi là Pháp đều đã phát triển căn hộ chung cư nhỏ có diện tích từ 15 – 20m2 từ rất lâu trước đó.

Cuối cùng, ông Nguyễn Trọng Ninh cho biết, quy chuẩn căn hộ tối thiểu 25 m2 chỉ là biện pháp kỹ thuật, không phải yếu tố quyết định sự nở rộ trên thị trường. Để căn hộ 25m2 không biến thành “khu ổ chuột trên cao” cần phải có hạ tầng đáp ứng hoàn thiện và sự quản lý của các cơ quan nhà nước trong vấn đề kiểm soát dân số.

 (Nguồn Tổng hợp)