Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên toàn quốc năm 2021.

Xây dựngn kế hoạch thanh tra các dự án bất động sản trên toàn quốc

Kế hoạch thanh tra toàn quốc

Cụ thể, Tổng cục Quản lý đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; việc quản lý, sử dụng đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công; việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp; việc sử dụng đất khi thực hiện các dự án khu đô thị, phát triển nhà ở, dự án kinh doanh dịch vụ du lịch có bán biệt thự, căn hộ khách sạn; việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước đó, vào năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo kế hoạch đoàn thanh tra do Tổng Cục Quản lý đất đai dẫn đầu sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, có dấu hiệu trong sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Trọng tâm là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, vào tháng 8 vừa qua, ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020. Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai được Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại 3 địa phương là TP.HCM, Bình Thuận và thủ đô Hà Nội. Lý do hủy thanh tra được đưa ra là các địa phương trên phải chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19.

(Tổng hợp bởi odt.vn)