Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

vinh-phuc-sap-xay-dung-du-an-trung-tam-logistics-icd-vinh-phuc-tai-binh-xuyen

Phê duyệt dự án Trung tâm logistic ICD Vĩnh Phúc

Nhà đầu tư được lựa chọn để thực hiện dự án là liên danh Tập đoàn T&T (Việt Nam) và YCH Group Pte Ltd, YCH Holdings (Singapore).

Mục tiêu của việc xây dựng dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc là nhằm xây một trung tâm logistics ICD tại Vĩnh Phúc với chức năng tích hợp của Trung tâm phân phối (Distribution Center - DC) và Cảng cạn (Inland Clearance Depot - ICD), đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ logistics theo nhu cầu của thị trường.

Chức năng của Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc là trung chuyển hàng hoá nội địa, xuất nhập khẩu và quá cảnh trên hành lang kinh tế Hà Nội – Lào Cai, các luông hàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai và là nơi lưu trữ hàng hoá, phân phối hàng hoá cho các hoạt động sản xuất và tiêu dùng của các tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Giang, và Tuyên Quang.

Ngoài ra, trung tâm còn có chức năng là điểm thông quan hàng hoá nội địa, đầu mối giao thông và giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực; đảm nhiệm chức năng thông quan, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu…

Công suất thiết kế hàng hoát của dự án là khoảng 530.000 TEU. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.878,7 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, các nhà đầu tư sẽ góp vốn chủ sở hữu 767,91 tỷ đồng. Cụ thể, Tập đoàn T&T góp 307,16 tỷ đồng; YCH Group Pte Ltd góp 345,56 tỷ đồng; YCH Holdings (Pte) Ltd góp 115,19 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được huy động từ vốn vay thương mại.

Giai đoạn 1 với tổng diện tích đất đề xuất sử dụng là 310.769m2, xây dựng trung tâm phân phối 87.633m2; khu kho hàng logistics 86.473m2; khu ngoại quan và ICD 46.434m2; đường giao thông diện tích 29.967m2; khu vực kết nối với đường sắt quy hoạch 57.542m2; cây xanh với diện tích 2.720m2.

Giai đoạn 2 với tổng diện tích đất đề xuất sử dụng là 520.015m2, xây Khu ngoại quan và ICD có diện tích 101.250m2; công trình hỗ trợ có diện tích 29.070m2; khu kho hàng logistics có diện tích 145.843m2; đường giao thông có diện tích 45.606m2; khu vực kết nối với đường sắt quy hoạch có diện tích 91.860m2; cây xanh có diện tích 106.386m2.

Thời gian thực hiện dự án là 50 tháng, kể từ ngày dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về tiến độ dự án, từ quý IV/2020 đến quý II/2021, lập và quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư, giao đất thực hiện dự án; từ quý II/2021 đến quý III/2021, cấp phép xây dựng và khởi công dự án; từ quý III/2021 đến quý II/2022, hoàn thiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1; từ quý III/2022, vận hành khai thác giai đoạn 1; từ quý I/2023 đến quý IV/2024, hoàn thiện đầu tư xây dựng và đưa giai đoạn 2 vào vận hành.

(Tổng hợp bởi odt.vn)